Czyste Powietrze

Konsultacje społeczne - plan zagospodarowania przestrzennego w Gostyni oraz w Wyrach

Konsultacje społeczne - plan zagospodarowania przestrzennego w Gostyni oraz w Wyrach

 


 

Podczas Konsultacji społecznych będzie poruszana tematyka Kanału Śląskiego.

Swoją obecność potwierdziła Pani Gabriela Tomik – Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

ds. kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką Kanału Śląskiego na spotkanie 

02.10.2019r. – DK Gostyń godz. 17:00


 

 

Gmina Wyry przystąpiła do drugiej edycji projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach tematycznych, które odbędą się w ramach konsultacji społecznych dotyczących nowych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Pierwsze warsztaty odbędą się 2 października 2019r. o godz. 17.00 w Domu Kultury w Gostyni.

Tematem będą zagrożenia powodziowe, rowy melioracyjne, zieleń i ogrody deszczowe oraz temat budowy Kanału Śląskiego. W warsztatach udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Nadleśnictwa.

Drugie warsztaty odbędą się 3 października 2019r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Wyrach. Tematem będzie komunikacja, infrastruktura pieszo-rowerowa, centrum przesiadkowe.

Kolejny warsztat odbędzie się 6 listopada 2019r. o godz. 17.00 w Pawilonie Handlowym w Wyrach. Wspólnie poszukiwać będziemy nowych funkcji i zagospodarowania dawnego Domu Kultury w Wyrach.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

  terminy spotkań.pdf

 

 

 

plakat_konsultacje_spoleczne.jpg

 

 

powrót