Stoiska handlowe

Bitwa Wyrska- Bój o Gostyń 2017

Informacje dla stoisk handlowych z gadżetami militarnymi wystawianych podczas „Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2017”.

Firmy zainteresowane wystawieniem w sobotę 20 maja 2017 r. podczas „Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2017” stoisk handlowych z gadżetami militarnymi powinny przesłać na adres Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry, w dwóch egzemplarzach podpisane „Porozumienia” w nieprzekraczalnym terminie do 05 maja 2017 r.

Prosimy o dokładne podanie powierzchni i formy sprzedaży oraz o dokładne zapoznanie się
z Porozumieniem (które należy podpisać). W tym roku będą wyznaczane miejsca handlu poprzez wydzielenie podanych wcześniej powierzchni przez handlującego. Nie dostosowanie się do powyższego warunku, będzie skutkować usunięciem stoiska z terenu i nałożeniem kar umownych.

UWAGA!!! Wystawców, którzy nie podpiszą porozumienia i nie dostarczą go do 05 maja 2017 r. (drogą pocztową, lub osobiście) do Urzędu Gminy Wyry, obowiązuje całkowity zakaz wystawienia stoiska na terenie imprezy.

Porozumienie pobierz tutaj pdf oraz tutaj doc.BW_2016_3 Logo.jpg

Uchwałę pobierz tutaj.