Akredytacja media

Informujemy, iż rusza proces elektronicznej akredytacji dla mediów oraz osób zainteresowanych udziałem w fotografowaniu imprezy „Bitwa Wyrska- Bój o Gostyń 2017 r.”. Warunkiem ubiegania się o akredytację dziennikarską są wypełnienie i podpisanie formularza akredytacyjnego oraz oświadczenia o przestrzeganiu zasad.

Do pobrania:

  1. Formularz akredytacyjny w pdf oraz w doc.
  2. Oświadczenie o przestrzeganiu zasad w pdf oraz w doc.
  3. Regulamin imprezy plenerowej w pdf.

Wypełniony i podpisany formularz i oświadczenie (mogą być zeskanowane w formacie pdf lub jpg) należy przesłać na adres mailowy: promocja@wyry.pl. Informacja o udzieleniu akredytacji dziennikarskiej zostanie potwierdzona przez Organizatora drogą mailową.

Akredytację dziennikarzy i fotografów na „Bitwę Wyrską- Bój o Gostyń 2017 r.” w formie imiennego identyfikatora należy odebrać osobiście w namiocie Gminy Wyry w sobotę 20 maja 2017 r. do godz. 13.00 (w rejonie „Pikniku Fortecznego”). Otrzymana akredytacja uprawnia do wstępu na pole inscenizacji „Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2017 r." oraz do utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego i fotograficznego.

Ze względu na bezpieczeństwo podczas przebiegu inscenizacji „Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2017 r." obowiązuje zakaz poruszania się po polu „bitwy" za wyjątkiem terenu inscenizacji o szerokości 5 metrów od płotków zaporowych otaczających miejsce inscenizacji.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 maja 2017 roku.