Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2017


BW_2016_3 Logo.jpg

 

REGULAMIN TERENU I IMPREZY

,,BITWA WYRSKA- BÓJ O GOSTYŃ 2017”
(impreza plenerowa )

Termin:

20.05.2017 r.

Miejsce:

Gostyń przy ul. Tyskiej i Tęczowej – rejon Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r.

Organizator:

Urząd Gminy Wyry

 

W celu sprawnej i bezpiecznej realizacji imprezy ustala się co następuje:

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. Zabrania się uczestnikom przebywania:
 • Za płotkami zaporowymi od wewnątrz pola inscenizacji,
 • Poza wyznaczonymi strefami bezpieczeństwa:
  • Punktu medycznego,
  • Postoju pojazdów służb zabezpieczających imprezę.
 1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych, wyrobów pirotechnicznych, petard, płynów łatwopalnych, jakichkolwiek broni, noży, pałek, narzędzi metalowych, środków odurzających, butelek, puszek i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia (nie dotyczy organizatora w tym grup rekonstrukcyjno-historycznych, jednostki wojskowej). Ochrona imprezy ma prawo konfiskaty tego typu przedmiotów.
 2. W uzasadnionych przypadkach służba porządkowa może zażądać opuszczenia terenu imprezy przez daną osobę, której zachowanie stanowi zagrożenie terenu imprezy i zastosować odpowiednie czynności, aby to żądanie zostało wykonane.
 3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń organizatora, służb porządkowych i ratowniczych, szczególnie na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich przebywających na imprezie bez opieki dorosłych.
 5. Podczas ,,otwarcia” imprezy konferansjer będzie informował o bezpieczeństwie.
 6. Regulamin będzie wywieszony w miejscu widocznym dla uczestników imprezy.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.

Bitwa Wyrska Bój o Gostyń PLAKAT.jpg