Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2019

 

gumka.jpg

 

XV edycja "Bitwy Wyrskiej - Bój o Gostyń 2019"

odbędzie się 25 maja 2019 r.

Szczegóły wkrótce !

 

 

 Regulamin Bitwa Wyrska 2019.pdf

 


 

Porozumienie - Stoiska handlowe - przyjmowane są do 30.04.2019r. !

Porozumienie 2019 - stoiska handlowe.pdf

Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2019 r..pdf

Wzór porozumienia należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Wyry w dwóch egzemplarzach.


 

AKREDYTACJE - MEDIA

Informujemy, iż  rusza proces elektronicznej akredytacji dla mediów oraz osób zainteresowanych udziałem w fotografowaniu imprezy „Bitwa Wyrska- Bój o Gostyń 2019 r.”. Warunkiem ubiegania się o akredytację dziennikarską są wypełnienie i podpisanie formularza akredytacyjnego oraz oświadczenia o przestrzeganiu zasad.

Wypełniony i podpisany formularz i oświadczenie (mogą być zeskanowane w formacie pdf lub jpg) należy przesłać na adres mailowy: promocja@wyry.pl. Informacja o udzieleniu akredytacji dziennikarskiej zostanie potwierdzona przez Organizatora drogą mailową.

Akredytację dziennikarzy i fotografów na „Bitwę Wyrską - Bój o Gostyń 2019 r.” w formie imiennego identyfikatora należy odebrać osobiście w namiocie Gminy Wyry w sobotę 25 maja 2019 r. do godz. 13.00 (w rejonie „Pikniku Fortecznego”). Otrzymana akredytacja uprawnia do wstępu na pole inscenizacji „Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2019 r." oraz do utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego i fotograficznego.

Ze względu na bezpieczeństwo podczas przebiegu inscenizacji „Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2019 r." obowiązuje zakaz poruszania się po polu „bitwy" za wyjątkiem terenu inscenizacji o szerokości 5 metrów od płotków zaporowych otaczających miejsce inscenizacji.

Formularz zostanie Państwu udostępniony w najbliższym czasie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 maja 2019 roku.

Regulamin Bitwa Wyrska 2019.pdf

Akredytacja wniosek 2019.doc

Oświadczenie o zobowiązaniach.docx