Nauka pływania w Gminie Wyry

Okres realizacji: styczeń - czerwiec 2016
Program: Rządowy program „Program powszechnej nauki pływania 'Umiem pływać'"
Wartość projektu: 32.984,00 zł

Finansowanie:

  • 8.200,00 zł – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki
  • 12.200,00 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry
  • 12.584,00 zł – środki innych podmiotów

Opis projektu:

Program Umiem pływac logo.jpg

18 stycznia 2016 r. rozpoczął się kurs pływania dla uczniów klas pierwszych Szkół Podstawowych w Wyrach i Gostyni. Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki przyznano Gminie Wyry ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – dofinansowanie w wysokości 8 200zł. W projekcie brało udział 60 osób tj. 4 grupy po 15 osób. W ramach zadania uczestnicy mieli zapewniony przewóz na zajęcia, bilety wstępu na basen, usługę instruktora nauki pływania oraz opiekę podczas zajęć i podczas przewozu. Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie. Kurs pływania obejmował 20 godzin zajęć i zakończył się końcem czerwca 2016 r.

Głównym założeniem realizacji zadania było upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.