Konsultacje społeczne - Plan zagospodarowania przestrzennego

Warsztat fokusowy [projektowo-urbanistyczny połączony ze spacerem badawczym]

 odbędzie się w dniu 06.11.2019 r. na sali w Pawilonie Handlowym w Wyrach przy ul. Główna 58,

początek spotkania o godz. 17:00

Warsztat poświęcony będzie zagospodarowaniu budynku po byłym Domu Kultury w Wyrach.

 

71309709_2585982001458274_2463021323140464640_n.png

wyry plakat 3.pdf

  

 

plakat_konsultacje_spoleczne.jpg

 Raport z konsultacji społecznych z dnia 2.10.br dostępny tutaj

DSC_0050.JPG

 

Pierwsze warsztaty odbyły się 2 października 2019r. o godz. 17.00 w Domu Kultury w Gostyni.

Tematem były zagrożenia powodziowe, rowy melioracyjne, zieleń i ogrody deszczowe oraz temat budowy Kanału Śląskiego. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Nadleśnictwa.

Drugie warsztaty odbyły się 3 października 2019r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Wyrach. Tematem były komunikacja, infrastruktura pieszo-rowerowa, centrum przesiadkowe. W konsultacjach wzięli udział  : Oficer Rowerowy Urzędu Marszałkowskiego, Prezes Kolei Śląskich, Zastępca dyrektora Ds. Inwestycji GDDKiA, oraz Zastępca Dyrektor Urzędu Transportu Kolejowego Oddział Terenowy Katowice

Kolejny warsztat odbędzie się 6 listopada 2019r. o godz. 17.00 w Pawilonie Handlowym w Wyrach. Wspólnie poszukiwać będziemy nowych funkcji i zagospodarowania dawnego Domu Kultury w Wyrach.

Serdecznie zapraszamy!


 

12 września 2019r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych. Tym razem miejscem konsultacji była Szkoła Podstawowa w Wyrach. Raport dostępny jest TUTAJ.

konsultacje WYRY.jpg

 


 

W dniu 11 września 2019r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Poniżej przedstawiamy Państwu raport z tego spotkania.

Treść raportu możesz pobrać TUTAJ

konsultacje Gostyn.jpg


 

Gmina WYRY  przystąpiła do projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” POWR.02.19.00-00-KP07/18 realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Pozyskany grant zostanie wykorzystany przy organizacji konsultacji społecznych wspomagających procedurę sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wyry. Planuje się rozpoczęcie konsultacji już we wrześniu 2019 r. W trakcie konsultacji zostanie wykorzystanych pięć technik konsultacyjnych. Ostatnią technika będzie ankieta podsumowująca całość przeprowadzonych spotkań. Zakończenie konsultacji przewiduje się w maju 2020 r.

1.png