Konkursy

Informujemy, iż aktualnie nie są prowadzone żadne nabory wniosków.


W dniu 20 kwietnia 2017 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków w ramach PROW 2014-2017 ze środków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ‘’Ziemia Pszczyńska”.

W dniach od 4 maja do 17 maja 2017 roku trwał nabór wniosków do poszczególnych konkursów :

Nabór nr 1/2017 na Przedsięwzięcie nr 4
INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA

Nabór nr 2/2017 na Przedsięwzięcie nr 9
KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO


Nabór nr 3/2017 na Przedsięwzięcie nr 10
LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT


Nabór nr 4/2017 na Przedsięwzięcie nr 11
DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ, ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA


Nabór nr 5/2017 na Przedsięwzięcie nr 12
DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ-NIEMATERIALNE

Są to nabory wniosków w ramach Przedsięwzięć: P4, P9, P10, P11, oraz P12, nabory dot. zakresu przedsiębiorczości zostaną ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2017 r.
Wnioskodawców prosimy zatem o zapoznanie się z poszczególnymi ogłoszeniami o naborach i wybranie naboru, zgodnego z założeniami Państwa projektu.
Więcej informacji na stronie : http://www.lgdziemiapszczynska.pl


W dniach 21.10.2016-03.11.2016 trwały nabory wniosków w ramach konkursów:

Nabór nr 1/2016 na Przedsięwzięcie nr 1
PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 2/2016 na Przedsięwzięcie nr 2
PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA-DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - PRODUKTY/USŁUGI LOKALNE podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 3/2016 na Przedsięwzięcie nr 5
OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 4/2016 na Przedsięwzięcie nr 8
SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 5/2016 na Przedsięwzięcie nr 1
PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 6/2016 na Przedsięwzięcie nr 2
PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA-DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - PRODUKTY/USŁUGI LOKALNE rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 7/2016 na Przedsięwzięcie nr 5
OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 8/2016 na Przedsięwzięcie nr 8
SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 9/2016 na Przedsięwzięcie nr 4
INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA

Więcej informacji na stronie:

http://www.lgdziemiapszczynska.pl/13,konkursy,czytaj,strona.html