Informacje ogólne

3 marca 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Pszczyńska” podjął Uchwałę nr 9/2015 w sprawie przyjęcia Gminy Wyry do Stowarzyszenia.

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" jest stowarzyszeniem, które łączy podmioty gospodarcze, samorządy, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego.

Swoim zasięgiem obejmuje 6 gmin powiatu pszczyńskiego: Kobiór, Pszczyna, Goczałkowice - Zdrój, Miedźna, Pawłowice i Suszec. Od 1 stycznia 2015 roku, w struktury LGD weszła także gmina Bojszowy, z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, a w marcu do grona gmin członkowskich dołączyły gminy Wyry i Orzesze z powiatu mikołowskiego. Nowo przyjęte gminy zostaną wraz z pozostałymi gminami objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

19 marca 2015r. o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry odbyło się spotkanie informacyjne, w celu szczegółowego zapoznania mieszkańców gminy Wyry z działalnością LGD "Ziemia Pszczyńska".

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań Stowarzyszenia oraz omówienie założeń na nowy okres programowania funduszy Unii Europejskiej 2014-2020. Była to również okazja do przeprowadzenia konsultacji związanych z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, obejmującą swym obszarem również gminę Wyry.

Więcej informacji o LGD „Ziemia Pszczyńska” znajduje się na stronie www.lgdziemiapszczynska.pl