Termomodernizacja budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy

loga.png

Okres realizacji: 2021 - 2023

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.7.1. – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Wartość projektu: 3 972 907,42 zł

Finansowanie:

  • 3 080 942,20 zł - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.7.1. – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.
  • 891 965,22 zł - budżet Gminy Wyry.

Celem głównym projektu jest poprawa parametrów energetycznych 8 budynków, położonych przy ulicach:

  • Ks. Franciszka Bojdoła 2, 4, 6
  • Głównej 129, 131
  • Pszczyńskiej 339
  • Puszkina 19, 21

W ramach zadania, wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu grzewczego oraz systemu przygotowania c.w.u.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl. lub korzystając z formularza.