Słoneczna Gmina Wyry

EFRR_POZIOM_kolor.jpg

 


 

Słoneczna Gmina Wyry

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Celem projektu jest „Wzrost efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wyry”.

Dzięki realizacji projektu powstanie 86 instalacji OZE – 74 instalacje fotowoltaiczne i 12 instalacji solarnych na terenie obu miejscowości Gminy Wyry.

Głównym celami projektu są poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Wyry. Ograniczenie tzw. „niskiej emisji” wpłynie pozytywnie na powietrze w Gminie. Dodatkowo zastosowanie systemów OZE posiada walory edukacyjne, które pozytywnie wpłyną na świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy.

 

Termin zakończenia : kwiecień 2019

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę - Firmę EkoEnergia Polska Sp.z o.o z Kielc.

Instalacje będą montowane na budynkach i posesjach mieszkańców na następujących ulicach:

Wyry, ulice: Kopaniny, Zwycięstwa, Pszczyńska, Ładna, Tęczowa, Wagonowa, Markiela, Puszkina, Rubinowa, Słoneczna, Łabędzia, Zawodzie, Magazynowa, Zjednoczenia, Leśniczówka, Główna, Tysiąclecia, Profilowa,

Gostyń, ulice: Miarowa, Motyla, Brzozowa, Fityki, Pszczyńska, Tęczowa, Tyska, Sosnowa, Dębowa, Akacjowa, Rybnicka, Rybczyńskiego, Wiśniowa, Łuczników, Leśna, Brzozowa, Wagonowa,

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej : 855 037, 08 PLN