Ministerstwo Sportu i Turystyki Programem „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programem „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” Gmina Wyry w marcu br. złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.
10 października ogłoszono wyniki. Wśród zaopiniowanych pozytywnie wniosków znalazła się nasza Gmina.

Gmina Wyry otrzyma dofinansowanie w kwocie 4 855 100,00 zł. Środki przekazane zostaną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie przekazane będzie w trzech transzach w latach 2019 r.- 2021 r. Wkład Gminy w inwestycję: 2 662 188,00 zł
Całkowity koszt: 7 517 288,00 zł.

 

wizualizcja z góry 1.jpg

2 lipca 2019 r. przekazano plac budowy Wykonawcy firmie "Kurpas G&A" T. Kurpas Sp. jawna z Mikołowa.