Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola gminnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A

Okres realizacji: 2017-2019
Wartość projektu: 4.786.597,82

Opis projektu:

Od czerwca 2017 roku ma miejsce realizacja inwestycji pt. ,, Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją  i zagospodarowaniem terenu”.  Prace budowlane przeprowadza przedsiębiorstwo budowlane DOMBUD S. A. z Katowic. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku przedszkola czyli prace wewnątrz budynku, zabezpieczenia przeciwpożarowe, monitoring, prace na zewnątrz budynku, dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu. Prace związane z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz dotyczące wykonania  docieplenia elewacji budynku z wyłączeniem wykonania tynku mają miejsce w okresie wakacyjnym kiedy to przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych. Cały remont przedszkola w Gostyni planuje się zakończyć z końcem listopada 2019 roku.