Przebudowa ul. Kopaniny – bocznej w Wyrach

RFIL.png

Okres realizacji: w planach

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 523 547,00 zł

Wartość dofinansowania: 523 547,00 zł

Opis: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych.