Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach

RFIL.png

Okres realizacji: w planach

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 1 836 750,00 zł

Wartość dofinansowania: 950 000,00 zł

Opis: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi o długości 790 m i szerokości 4,5 m wraz z przebudową zjazdów i budową chodnika.