Utworzenie Klubu Senior +

senior-plus-logo.jpg

Program: Zadanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Wartość projektu: 155 600,00 zł

Wartość dofinansowania: 124 000,00 zł

Opis: W ramach inwestycji został utworzony Klub „Senior+”, składający się z następujących pomieszczeń: sala zajęć (41,22m²) , kącik wypoczynkowy (22,96m²), kuchnia (10,85m²). Pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do funkcjonowania Klubu Seniora. Ponadto wejście do budynku Domu Kultury w Gostyni zostało przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.