Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

w sprawie określenia zasad realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń i miejscowości Wyry – ul. Zawodzie”. Więcej informacji tutaj.