Informacje dla mieszkańców dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej