Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenie administracyjno - biurowe - I etap