Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Gminie Wyry - ul. Tyska i Tęczowa w Gostyni