Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry

logo.png

Gmina Wyry realizuje projekt „Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry”.

Dzięki dofinansowaniu z unijnych środków możliwa jest realizacja m.in. zajęć sportowych, rekreacyjno-kulturalnych, konsultacji dietetycznych, czy prawniczych. Można otrzymać także wsparcie psychologiczne. Zajęcia odbywają się w Wyrach w pawilonie handlowym przy ul. Głównej 58.

Projekt „Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry” uzyskał dofinansowanie w kwocie 298 106,85 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Całkowity koszt projektu to 320 545 zł.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry pod nr tel.: 32 325 68 13. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w projekcie!