Dostosowanie budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż.