Zamówienia publiczne

AKTUALNE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH:


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola gminnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.

Przetarg ogłoszono w dniu 23.03.2017r.Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem
http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22374.


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy montażu lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przetarg ogłoszono w dniu 17.03.2017r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem
http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22344.


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przetarg ogłoszono w dniu 15.03.2017r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem
http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22326.


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji – zadanie 4 oraz budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.

Przetarg ogłoszono w dniu 30.01.2017r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22241.


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji – zadanie 4 oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.

Przetarg ogłoszono w dniu 23.01.2017r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22204&js=1.


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Uruchomienie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Wyry. Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych).

Przetarg ogłoszono w dniu 30.11.2016r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22021


PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE pn.:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz usług dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry pojemników na odpady zmieszane i popiół oraz worków do segregacji, a także prowadzenie i obsługa PSZOK-u.

Przetarg ogłoszono w dniu 02.11.2016r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=21942