Ważne telefony

Pogotowie ratunkowe

(32) 226 21 00, (32) 226 26 65 lub 999

ul. Wyzwolenia 5, 43-190 Mikołów

Przedszkole w Wyrach

(32) 778 24 40

ul. Puszkina 10a, 43-175 Wyry

Straż pożarna

(32) 326 23 10, (32) 326 23 11 lub 998

ul. Prusa 7, 43-190 Mikołów

Przedszkole w Gostyni

(32) 218 76 55

ul. Pszczyńska 366a, 43-176 Gostyń

Policja

47 85 582 55 lub 32 226 21 43 lub 997

ul. Józefa Rymera 1, 43-190 Mikołów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

(32) 323 02 38

ul. Główna 107, 43-175 Wyry

Pogotowie gazowe

(32) 227 31 24 lub 992

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy

Zakład Gospodarki Komunalnej

(32) 218 72 42

ul. Wagonowa 35, 43-175 Wyry

Pogotowie energetyczne

(32) 303 09 91 lub 991

NZOZ Wyrmed

(32) 218 72 00 lub (32) 797 71 45

ul. Tysiąclecia 5, 43-175 Wyry

Pogotowie wodne

(32) 325 70 00 lub 994

NZOZ Gosmed

(32) 218 70 77

ul. Rybnicka 2, 43-176 Gostyń

Zarządzanie kryzysowe

(32) 326 04 30 lub 798-717-178

ul. Prusa 7, 43-190 Mikołów

OSP Gostyń

(32) 218 76 66

ul. Pszczyńska 296, 43-176 Gostyń

Urząd Gminy

(32) 325 68 00

ul. Główna 133, 43-175 Wyry

OSP Wyry

(32) 218 71 94

ul. Pszczyńska 76, 43-175 Wyry

Dom Kultury

(32) 218 70 00

ul. Pszczyńska 366, 43-176 Gostyń

Urząd Pocztowy

(32) 218 71 66

ul. Główna 58, 43-175 Wyry

Biblioteka Gostyń

(32) 218 75 23

ul. Pszczyńska 372, 43-176 Gostyń

Apteka Gostyń

(32) 218 76 22

ul. Pszczyńska 368, 43- 176 Gostyń

Biblioteka Wyry

(32) 218 72 73

ul. Główna 58, 43-175 Wyry

Apteka Wyry

(32) 218 72 46

ul. Tysiąclecia 3, 43-175 Wyry

Szkoła Podstawowa w Wyrach

(32) 218 72 44, (32) 323 01 52

ul. Puszkina 10, 43-175 Wyry

Powiatowy Urząd Pracy

(32) 224 11 39, (32) 224 10 92

ul. Chopina 8, 43- 170 Łaziska Górne

Szkoła Podstawowa w  Gostyni

(32) 218 76 00, (32) 323 06 33

ul. Rybnicka 141, 43-176 Gostyń

 

Ważne telefony, zgłaszanie awarii