Realizowane zadania w 2016

Zadania wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert:

1. "Sztuki walki - kultura fizyczna dzieci i młodzieży" realizowane przez Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki "Wojownik"

2. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży" realizowane przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Fortuna Wyry

3. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży" realizowane przez Stowarzyszenie Sportowe "Raki Gostyń"

4. "Zajęcia pozalekcyjne w Arce Noego" realizowane przez Fundację "Arka Noego" z Katowic

5. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Wyry i Gostyń do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego znajdującego się w Wyrach, w którym realizują obowiązek szkolny" realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie.