Realizowane zadania w 2015

Małe granty

Nazwa stowarzyszenia

Tytuł zadania

Okres realizacji

Wysokość dotacji

Zamierzone działania

Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie

Przez Sprawność do aktywności

10.06.-09.09.2015

1500,00

Wsparcie kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi poprzez  organizację zajęć rehabilitacyjno-gimnastycznych.

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie

Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej dla społeczności lokalnej w zakresie chorób cukrzycy.

01.04-30.06.2015

1500,00

Organizacja badań przesiewowych dla ok. 500 osób oraz przekazywanie informacji na temat profilaktyki zdrowotnej i postępowania w razie wykrycia choroby cukrzycowej.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie

Daleki świat na wyciągnięcie ręki

21.09-18.12.2015r,

1500,00

Organizacja 3 spotkań o tematyce podróżniczej wzbogacone slajdami, krótkimi filmami, rekwizytami. Spotkania mają charakter otwarty.

Stowarzyszenie Podróżników TRAMP

Bliżej Europy – III część

04.03 – 02.06.2015

5000,00

Organizacja zajęć z języka angielskiego dla średniozaawansowanych dla 10 osób

Fundacja „Arka Noego”

Zajęcia pozalekcyjne w Arce Noego

04.03. – 29.05.2015

2500,00

Organizacja zajęć sportowych i artystycznych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Stowarzyszenie „Interinfo Polska”

Udział mieszkańców Gminy Wyry w Kongresie Federacji Intersteno Group

01.06-30.07.2015

3420,00

Udział mieszkańców Gminy Wyry w Kongresie Federacji Intersteno Group – konkurencja na przepisywanie tekstu w języku ojczystym.

ZADANIA WYBRANE W TRYBIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane od 01.02.2015r. do 31.12.2015r. przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Fortuna” Wyry. Zadanie jest realizowane poprzez organizowanie zajęć sportowych dla szerokiej grupy dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i turniejach piłkarskich. Na realizację zadania przeznaczono 60 tyś.zł.

  2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Wyry i Gostyń do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego znajdującego się w Wyrach w którym realizują obowiązek szkolny. Zadanie realizowane od 01.02.2015r. do 31.12.2015r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie. Zadanie polega na dowozie 6 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Gostyni i Wyr do Ośrodka znajdującego się w Wyrach przy ul. Bojdoła 3a. na realizację zadania przeznaczono 9 tyś. zł.
  3. Sztuki walki – kultura fizyczna dzieci i młodzieżyZadanie realizowane od 01.02.2015 do 31.12.2015r. przez Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Wojownik”. Zadanie jest realizowane poprzez organizację treningów Kung-Fu oraz udział uczestników zadania w zawodach krajowych i międzynarodowych. Odbiorcami zadania jest 46 mieszkańców Gminy Wyry. Na realizację zadania przeznaczono 10 tyś.zł.