Ogłoszenia

Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia przez Radę Gminy Wyry Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie konsultacji projektu uchwały
Formularz opinii

263af52550474091b47e91e133a33a61o6AIqSSGaGJBjXrC-0.jpg263af52550474091b47e91e133a33a61o6AIqSSGaGJBjXrC-1.jpg

 

Projekt uchwały dotyczący programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi

19f337533c1d4a2fddc44bd8ee46d74eAS8eQkRw8HDt710c-0.jpg19f337533c1d4a2fddc44bd8ee46d74eAS8eQkRw8HDt710c-1.jpg19f337533c1d4a2fddc44bd8ee46d74eAS8eQkRw8HDt710c-2.jpg19f337533c1d4a2fddc44bd8ee46d74eAS8eQkRw8HDt710c-3.jpg19f337533c1d4a2fddc44bd8ee46d74eAS8eQkRw8HDt710c-4.jpg19f337533c1d4a2fddc44bd8ee46d74eAS8eQkRw8HDt710c-5.jpg


 

Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia przez Radę Gminy Wyry Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/515288/Zarz%C4%85dzenie-524_2018

 

 Program współpracy

 

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

 


 

Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia przez Radę Gminy Wyry Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2020" trwały od 10.11.2016 do 23.11.2016.

 


Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia przez Radę Gminy Wyry Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2020" trwały od 06.04.2016 do 20.04.2016.

 


Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia przez Radę Gminy Wyry Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 trwały od 16.10.2015 do 02.11.2015.

Do pobrania: Formularz opinii