Ogłoszenia

Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia przez Radę Gminy Wyry Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2020" trwały od 10.11.2016 do 23.11.2016.

 


Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia przez Radę Gminy Wyry Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2020" trwały od 06.04.2016 do 20.04.2016.

 


Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia przez Radę Gminy Wyry Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 trwały od 16.10.2015 do 02.11.2015.

Do pobrania: Formularz opinii