Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców i samorządu terytorialnego przy realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji (pieniędzy). Wsparcie polega np. na przekazaniu rzeczy, pomocy merytorycznej, organizacyjnej itp.. Jeśli samorząd przeznaczy na wykonanie inicjatywy lokalnej określone środki pieniężne, to nie trafiają one do wnioskodawców, tylko zostają wydane bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Przydatne linki:

Uchwały Rady Gminy Wyry dotyczące inicjatywy lokalnej:

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Śpiew łączy pokolenia, regiony, narody – zadanie realizowane w obszarze kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej.

Okres realizacji: 28.08-31.08.2014r.

Rozpowszechnianie polskiego ruchu śpiewaczego na ziemi węgierskiej – zadanie realizowane w obszarze kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.

Okres realizacji: 14-17.09.2013r.