Sukcesy WOJOWNIKA w 2017r.


WOJOWNIK W BUDAPESZCIE

Dnia 7-8 .10.2017r. w Budapeszcie odbyły  się  Mistrzostwa Europy Seniorów Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki  IBF. Nasz Klub ,,WOJOWNIK” reprezentowało 6 zawodników, w zawodach wzięło  udział ponad 200 zawodników z 9 krajów. Zawody  stały na  bardzo  wysokim poziomie zarówno w kata i walkach  semi-cont, nasi  zawodnicy nie  zawiedli pokazując wysokie umiejętności i serce  do  walki. Gratulacje  dla  wszystkich  zawodników i trenerów   a oto nasze osiągniecia :

 • Zuzanna Mamok- brązowy medal   w  walkach semi –contakt, 4 miejsce kata z bronią ,5 miejsce w katach.
 • Dawid Szalaty- brązowy medal  w kata z bronią,
 • Paweł Ryguła -5 miejsce w walkach semi-contakt,
 • Kinga Haśko - 5 miejsce w walkach semi-contakt,
 • Krzysztof Pilszek-6 miejsce w katach,
 • Alicja Rzepka - 8 miejsce w semi-contakt.

Podziękowanie  dla Pani Wójt Barbary Prasoł i Urzędu Gminy Wyry za pomoc finansową dzięki, której możemy  startować  w zawodach.


 

Wyniki WOJOWNIKÓW na Mistrzostwach Świata Dragon Cap 2017

W  Ostrawie (Czechy) w dniu 13.05.2017r. odbyły się  Mistrzostwa Świata Dragon Cap 2017. Mistrzostwa były  na  bardzo  wysokim poziomie, w zawodach wzięło udział ponad 220 zawodników  z 10 krajów, nasz Klub ,,Wojownik” reprezentowało 12 zawodników. Nasi zawodnicy  nie  zawiedli i pokazali  serce do  walki prawdziwego ,,WOJOWNIKA” zdobywając 19  medali w tym:

 • 5 złotych
 •  9 srebrnych
 •  5 brązowych
 •  jeden puchar.

Medaliści:

 • Maksymilian Pepke - 3 złote medale, i Puchar najlepszego zawodnika w katach,
 • Anna Waszyńska - złoty medal, srebrny medal, brązowy medal
 •  Rafał Ryguła - zloty medal
 • Zuzanna Mamok - 2 medale  srebrne, 2 brązowe medale
 • Błażej Ulman - 2 srebrne medale
 • Jędrzej Wyczałkowsk i- srebrny medal 
 • Emilia Metrycka - srebrny medal
 • Kamil Ulman - brązowy medal 
 • Martyna Pilszek - brązowy medal
 • Patryk Szałowski - 4 miejsce w semi-contakt
 • Patrycja Ulman - 2 piąte miejsca w  kata twarde, kata z bronią
 • Maja Kowalczyk - 4 miejsce w kata miękkie i 5 miejsce w kata twarde

Zawody Pucharu Europy Juniorów i Seniorów Federacji IBF

W Bieruniu odbyły się Zawody Pucharu Europy Juniorów i Seniorów Federacji IBF. W dniu 29.04.2017r. w zawodach wzięło  udział  ponad 200 zawodników z 6 państw. Zawodnicy naszego Klubu zdobyli 36 medali w tym:

 • 21 złotych,
 • 9 srebrnych
 • 6brązowych
 • 5 pucharów dla  najlepszych  zawodników.

Nasi medaliści to:

 • Zuzanna Mamok - 5 złotych,1srebrny i 2 Puchary
 • Artur Snela - 3 złote 1srebrny i Puchar
 • Martyna  Pilszek - 3 złote, srebrny i Puchar
 • Maja Kowalczyk - 2 złote, 1 srebrny
 • Błażej Ulman - 2 złote,1 brązowy
 • Emilia Metrycka - 2 złote. 1 brązowy
 • Anna Waszyńska - 1 złoty, 2 srebrne
 • Patrycja Ulman - 1 złoty,1 brązowy
 • Maksymilian Pepke -1 zloty, 1 srebrny, 1 brązowy i Puchar
 •  Konrad  Onderka -1 złoty
 • Liliana Metrycka -1 złoty
 • Kinga Haśko - 1 srebrny
 • Alina Waszyńska - 1 srebrny
 • Kamil Ulman -1 brązowy
 • Rafał  Ryguła -1 brązowy
 • Patryk Szalowski -1 brązowy
 • Gabriel Gwóżdż - 4 miejsce w katach.

KOLEJNE SUKCESY ,,WOJOWNIKÓW”

W Żywcu odbył się już po raz trzynasty Puchar Podbeskidzia w Ju-Jitsu i Karte. W dniu 18.03.2017 r. z Klubu Sportowego „Wojownik” wzięło udział w zawodach 24 zawodników zdobywając 36 medali w tym:

 • 15 złotych,
 • 16 srebrnych ,
 • 5 brązowych i
 • 7 Pucharów za najlepszego zawodnika w danej konkurencji.

Wola walki i zaangażowanie zawodników w poszczególnych dyscyplinach była niesamowita a szczególnie w semi–kontakcie i ju–jitsu. Podziękowania należą się nie tylko zawodnikom, ale i rodzicom, którzy kibicowali i bardzo przeżywali starty swych dzieci. Nasi Medaliści to:

 • Zuzanna Mamok – 2 złote, 2 srebrne medale i Puchar najlepszego technika w semi –kontakcie,
 • Kamil Ulman – 2 złote, 1 brązowy medal i Puchar najlepszego zawodnika w walkach,
 • Patrycja Ulman – 1 złoty, 1srebny, 1 brązowy medal i Puchar najlepszej zawodniczki w ju–jitsu,
 • Anna Waszyńska – 2 złote medale i Puchar najlepszej zawodniczki w katach,
 • Jędrzej Wyczałkowski –1 złoty, 1 srebrny medal i Puchar najlepszego zawodnika w walkach,
 • Mariusz Snela – 1 złoty, 1 srebrny medal i Puchar najlepszego zawodnika w katach,
 • Maksymilian Pepke – 1 złoty medal i Puchar najlepszego technika w semi–kontakcie,
 • Błażej Ulman – 1 złoty, 2 srebrne, 1 brązowy,
 • Artur Snela –1 złoty, 1 srebrny medal,
 • Rafał Ryguła – 1 złoty medal,
 • Gabriel Gwóżdż – 1 złoty medal,
 • Jakub Jarczyk – 1 złoty medal,
 • Emilia Metrycka – 3 srebrne medale,
 • Piotr Chorowski –2 srebrne medale,
 • Martyna Pilszek – 1 srebrny, 1 brązowy medal,
 • Agnieszka Knapi –1 srebrny medal,
 • Błażej Danielczyk – 1 srebrny medal,
 • Konrad Onderka – 1 srebrny medal,
 • Wiktor Trąbka – 1 srebrny medal,
 • Kacper Ankus – 1 srebrny medal ,
 • Oskar Paszek – 1 brązowy medal,
 • Mikołaj Danielczyk – 4 miejsce w ju –jitsu,
 • Bartosz Iluk – 5 miejsce w katach, 6 w kata z bronią.

Gratulujemy wspaniałych osiągnięć!

Sukces Wojownika w Żywcu

W Żywcu 28.10.2017r odbyły się  zawody Puchar Europy Federacji  IKB. Nasz Klub reprezentowało 28 zawodników w konkurencjach: kata ,kata z bronią ,kata zwierzo podobnych, synchron kata. semi-kontakt i ju-jitsu. Wspaniała postawa  naszych  zawodników , wola  walki, wspólne kibicowanie i wspieranie  się podczas  zawodów dały niesamowite wyniki. Nasz Klub ,,WOJOWNIK” zdobył 49 medali w tym 24 złote ,13 srebrnych ,12 brązowych i 8 Pucharów  za najlepszego  zawodnika w danej konkurencji. Podziękowania  dla   zawodników i  rodziców którzy kibicowali  swoim  dzieciom.
A oto medaliści i  uczestnicy  zawodów:

 • Zuzanna Mamok  4 złote medale kata ,kata zwierzo  podobne ,synchron kata, semi –kontakt i 2 Puchary  dla najlepszej zawodniczki  w kata  i w semi-kontakcie.
 • Anna Waszyńska  3 złote medale kata z bronią, kata zwierzo podobne , semi-contakt , 1 srebrny w kata i Puchar  dla najlepszej  zawodniczki w katach  do lat 15.
 • Emilia Metrycka 3 złote medale w kata, synchron kata i semi-kontakt.
 • Patrycja Ulman 2 złote  medale  kata, ju-jitsu ,brąz kata z bronią, puchar w walkach ju-jitsu,
 • Paweł Ryguła 2 złote  w semi-kontakcie ,ju-jitsu i Puchar  najlepszego zawodnika  w  walkach,
 • Piotr Chorowski złoty medal kata z bronią ,srebrny Ju-jitsu i Puchar  w kata,
 • Błażej Ulman złoty  medal w synchron kata, srebrny kata ,brązowy kata z bronią,
 • Martyna Pilszek złoty me dal w kata z bronią, srebrny kata , 4 miejsce w kata zwierzo  podobne i Puchar  najlepszej zawodniczki  w  katach do lat 10,
 • Maja Kowalczyk  złoty medal w kata zwierzo- podobne, brązowy w kata, 4 miejsce  kata z bronią,
 • Patryk Szałowski złoty medal w  semi- kontakcie, brąz w ju-jitsu,
 • Jędrzej Wyczałkowski  złoty  medal w ju-jitsu ,brązowy w semi-kontakcie,
 • Kinga Haśko złoty medal w semi - kontakcie, Rafał Ryguła złoty medal w semi-kontakcie,
 • Julia Kwiatek złoty medal ju-jitsu, Szymon Lisowicz złoty medal w ju –jitsu i Puchar w walkach ju –jitsu,
 • Maksymilian Pepke 4 srebrne medale kata, kata z bronią kata zwierzo podobne i semi-kontakcie,
 • Gabriel Gwźdź  2 srebrne medale kata, kata z bronią , brązowy w ju-jitsu,
 • Dawid Trojok srebrny medal kata z bronią,
 • Matylda Solarz srebrny  medal kata
 • Martyna Swadźba brązowy medal w ju- jitsu ,
 • Artur Snela  brązowy  medal w kata zwierzo podobne i dwa 4 miejsca w kata i kata z bronią ,
 • Zuzanna Szubert brązowy medal  kata zwierzo podobne , 4 miejsce w kata,
 • Agnieszka Knapik brązowy w ju- jitsu,
 • Filip Blaski brązowy medal w ju –jitsu,
 • Olaf Piech brązowy medal  w ju –jitsu,Daniel Majkowski brązowy medal w ju-jitsu,
 • Kacper Dędek 4 miejsce w ju –jitsu.
 • Alina Waszyńska 7 miejsce w kata.