Terminy poboru opłaty

Podatki-2.jpgTerminy poboru podatków w 2018 r.

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Wyry:

  1. Nr III/18/2011 z dnia 14.01.2011r.
  2. Nr XXXV/328/2017 z dnia 26.10.2017r.

inkasentem do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru podatków (za wyjątkiem opłaty targowej) jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru podatków w 2018 roku:

dnia 14 i 15 marca

w godz. 8.00 - 13.00

dnia 14 maja

w godz. 8.00 - 13.00

dnia 15 maja

w godz. 10.00 - 15.00

dnia 13 i 14 września


dnia 14 i 15 listopada

w godz. 8.00 - 13.00


 w godz.8.00-13.00

 

 

Ponadto można dokonać wpłaty podatków u inkasenta w następujących dniach:

20 marca 2018 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

27 marca 2018 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

22 maja 2018 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

29 maja 2018 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

18 września 2018 r. (wtorek) w godz. 13:00 - 15:00
25 września 2018 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00

20 listopada 2018 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

27 listopada 2018 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

   

 

 

   

 


INKASENT

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XX/197/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. wydanej w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentem do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru opłaty jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2018r. do stycznia 2019r.:

5 lutego 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 marca 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

6 marca 2018r.

w godz. 13.00 – 15.00

4 kwietnia 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 kwietnia 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 maja 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 czerwca 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 czerwca 2018r.

w godz. 13.00 – 15.00

4 lipca 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 lipca 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 sierpnia 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 września 2018r.

w godz. 13.00 – 15.00

5 września  2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 października 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 października 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 listopada 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 grudnia 2018r.

w godz. 13.00 – 15.00

5 grudnia 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 stycznia 2019r. w godz. 8.00 – 12.00