Terminy poboru opłaty

Terminy poboru podatków w 2020 r.

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Wyry:

1)    Nr III/18/2011 z dnia 14.01.2011r.
2)    Nr XXXV/328/2017 z dnia 26.10.2017r.

inkasentem do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru podatków (za wyjątkiem opłaty targowej) jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru podatków w 2020 roku:

13 marca w godz. 8.00 – 13.00
14 i 15 maja w godz. 8.00 – 13.00
14 września w godz. 8.00  13.00
15 września w godz. 13.00 – 15.00
13 listopada w godz. 8.00  13.00

Ponadto można dokonać wpłaty podatków u inkasenta w następujących dniach:

24 marca 2020 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00
31 marca 2020 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00
19 maja 2020 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00
26 maja 2020 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00
22 września 2020 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00
29 września 2020 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00
17 listopada 2020 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00
24 listopada 2020 r. ( wtorek) w godz. 13.00 - 15.00


INKASENT

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XX/197/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. wydanej w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentem do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru opłaty jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2020r. do stycznia 2021r.:

5 lutego 2020r

w godz. 8.00 – 12.00

4 marca 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 marca 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 kwietnia 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 maja 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 czerwca 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 lipca 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 sierpnia 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 września 2020r

w godz. 8.00 – 12.00

5 października 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 listopada 2020r.

w godz. 8.00 - 12.00

5 listopada 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 grudnia 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 stycznia 2021r.                                                 

w godz. 8.00 – 12.00