Terminy poboru opłaty

Podatki-2.jpgTerminy poboru podatków w 2019 r.

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Wyry:

  1. Nr III/18/2011 z dnia 14.01.2011r.
  2. Nr XXXV/328/2017 z dnia 26.10.2017r.

inkasentem do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru podatków (za wyjątkiem opłaty targowej) jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru podatków w 2019 roku:

dnia 14 i 15 marca

w godz. 8.00 - 13.00

dnia 14 maja

w godz. 10.00 - 15.00

dnia 15 maja

w godz. 8.00 - 13.00

dnia 13 września


dnia 14 i 15 listopada

w godz. 8.00 - 13.00


 w godz.8.00-13.00

 

 

Ponadto można dokonać wpłaty podatków u inkasenta w następujących dniach:

19 marca 2019 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

26 marca 2019 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

21 maja 2019 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

28 maja 2019 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

17 września 2019 r. (wtorek) w godz. 13:00 - 15:00
24 września 2019 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00

19 listopada 2019 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

26 listopada 2019 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

   

 

 

   

 


INKASENT

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XX/197/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. wydanej w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentem do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru opłaty jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2019r. do stycznia 2020r.:

 

4 lutego 2019r.

5 lutego 2019r. (wtorek)

w godz. 8.00 - 12.00

w godz. 13.00 – 15.00

4 marca 2019 r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 marca 2019r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

4 kwietnia 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 kwietnia 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

6 maja 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 czerwca 2019r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

5 czerwca 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

   

5 lipca 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 sierpnia 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 września 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 września  2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 października 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 października 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 listopada 2019r.

5 listopada 2019r. (wtorek)

w godz. 8.00 – 12.00

w godz. 13.00 – 15.00

4 grudnia 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 grudnia 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 stycznia 2020r. w godz. 8.00 – 12.00