Terminy poboru opłaty

Podatki-2.jpgTerminy poboru podatków w 2017 r.

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Wyry:

  1. Nr III/18/2011 z dnia 14.01.2011r.
  2. Nr XXIII/221/2016 z dnia 27.10.2016r.

inkasentem do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru podatków (za wyjątkiem opłaty targowej) jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru podatków w 2017 roku:

dnia 15 i 16 marca

w godz. 8.00 - 13.00

dnia 12i 15 maja

w godz. 8.00 - 13.00

dnia 14 i 15 września

w godz. 8.00 - 13.00

dnia 15 i 16 listopada

w godz. 8.00 - 13.00

 

Ponadto można dokonać wpłaty podatków u inkasenta w następujących dniach:

14 marca 2017 r. (wtorek)

w godz. 10.00 – 15.00

21 marca 2017 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

28 marca 2017 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

16 maja 2017 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

23 maja 2017 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

30 maja 2017 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

19 września 2017 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

26 września 2017 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

14 listopada 2017 r. (wtorek)

w godz. 10.00 – 15.00

21 listopada 2017 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

28 listopada 2017 r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

 


INKASENT

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XX/197/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. wydanej w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentem do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru opłaty jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2017r. do stycznia 2018r.:

3 lutego 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

6 lutego 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 marca 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

6 marca 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 kwietnia 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 kwietnia 2017r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

5 kwietnia 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 maja 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 maja 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

2 czerwca 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 czerwca 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 lipca 2017r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

5 lipca 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 sierpnia 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

7 sierpnia 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 września 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 września 2017r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

4 października 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 października 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 listopada 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

6 listopada 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 grudnia 2017r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 grudnia 2017r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

4 stycznia 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 stycznia 2018r.

w godz. 8.00 – 12.00