Terminy poboru opłat

INFORMACJA 

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XX/197/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. wydanej w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentem do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru opłaty jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2021r. do stycznia 2022r.:

5 lutego 2021r

w godz. 8.00 – 12.00

5 marca 2021r.

w godz. 8.00 – 12.00

2 kwietnia 2021r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 maja 2021r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 czerwca 2021r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 lipca 2021r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 sierpnia 2021r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 września 2021r

w godz. 8.00 – 12.00

5 października 2021r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 listopada 2021r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 grudnia 2021r.

w godz. 8:00 – 12.00

5 stycznia 2022r.                                               

w godz. 8:00 – 12.00

 Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Wyry:

1)    Nr III/18/2011 z dnia 14.01.2011r.

2)    Nr XXXV/328/2017 z dnia 26.10.2017r.

 inkasentem do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

 Miejscem poboru podatków (za wyjątkiem opłaty targowej) jest Dom Kultury w Gostyni.

 Ustala się następujące terminy poboru podatków w 2021 roku:

  • dnia 12 i 15 marca w godz. 8.00 - 12.00
  • dnia 14 maja w godz. 8.00 - 12.00
  • dnia 14 września w godz. 8.00 - 12.00
  • dnia 15 września w godz. 8.00 - 12.00
  • dnia 15 listopada w godz. 8.00 - 12.00

Ponadto można dokonać wpłaty podatków u inkasenta w następujących dniach:

  • 30 marca 2021 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00
  • 25 maja 2021 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00
  • 28 września 2021 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00
  • 30 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 15.00