Terminy poboru opłat przez inkasenta

Informujemy, że od stycznia 2023 roku, miejscem poboru podatków (za wyjątkiem opłaty targowej) jest biblioteka w Gostyni, a nową inkasentką do poboru: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została Anna Lanuszny.

Terminy poboru podatków:

 • 14 marca w godz. 9.00 - 13.00
 • 15 marca w godz. 10.00 - 14.00
 • 12 maja w godz.9.00 - 13.00
 • 15 maja w godz. 9.00 - 13.00
 • 14 września w godz. 9.00 - 13.00
 • 15 września w godz. 9.00 - 13.00
 • 14 listopada w godz. 9.00 - 13.00
 • 15 listopada w godz. 10.00 - 14.00

Terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 5 stycznia w godz. 9.00 - 13.00
 • 3 lutego w godz. 9.00 - 13.00
 • 3 marca w godz. 9.00 - 13.00
 • 5 kwietnia w godz. 10.00 - 14.00
 • 5 maja w godz. 9.00 - 13.00
 • 5 czerwca w godz. 9.00 - 13.00
 • 5 lipca w godz. 10.00 - 14.00
 • 4 sierpnia w godz. 9.00 - 13.00
 • 5 września w godz. 9.00 - 13.00
 • 5 października w godz. 9.00 - 13.00
 • 3 listopada w godz. 9.00 - 13.00
 • 5 grudnia w godz. 9:00 - 13.00
 • 5 stycznia 2024 r. w godz. 9:00 - 13.00