Terminy poboru opłat przez inkasenta

Terminy poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XX/197/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. wydanej w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentem do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru opłaty jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r.:

4 lutego 2022 r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 marca 2022 r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 kwietnia 2022 r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 maja 2022 r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 czerwca 2022 r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 lipca 2022 r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 sierpnia 2022 r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 września 2022 r

w godz. 8.00 – 12.00

5 października 2022 r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 listopada 2022 r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 grudnia 2022 r.

w godz. 8:00 – 12.00

5 stycznia 2023 r.                                               

w godz. 8:00 – 12.00

Terminy poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Wyry:

1)    Nr III/18/2011 z dnia 14.01.2011r.

2)    Nr XXXV/328/2017 z dnia 26.10.2017r.

inkasentem do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru podatków (za wyjątkiem opłaty targowej) jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru podatków w 2022 roku:

dnia 14 marca w godz. 8.00 - 12.00

dnia 15 marca w godz. 8.00 - 12.00

dnia 13 maja w godz. 8.00 - 12.00

dnia 14 września w godz. 8.00 - 12.00

dnia 15 września w godz. 8.00 - 12.00

dnia 14 listopada w godz. 8.00 - 12.00

dnia 15 listopada w godz. 8.00 - 12.00