Formularze od 1.07.2019

UWAGA! Nowe formularze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych i osób prawnych.

 

formularze.jpgOd 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Nowe formularze  będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Co do zasady zatem nie zajdzie konieczność, niejako, „wymiany”  wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

Od 1 lipca 2019 r.  wprowadzona zostanie powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

 

W zakresie podatku od środków transportowych, od 1 lipca również wprowadzona  zostanie  powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na podatek od środków transportowych. Zatem również w tym przypadku wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie wprowadzające wzory formularzy, które wchodzi w życie 1 lipca 2019 r. Określone w rozporządzeniu jednolite wzory formularzy będą obowiązywały w całej Polsce, tj. we wszystkich gminach, w tym również w gminach stosujących zwolnienia od tego podatku i różnicujących stawki.

 

 

Przykładowy wzór prawidłowo wypełnionego formularza dla osób fizycznych.docx

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf