Szkody górnicze

 Polska Grupa Górnicza S.A Oddział KWK "Bolesław Śmiały" przedstawia aktualne wzory druków do stosowania w przypadku zgłoszenia szkód górniczych przez mieszkańców Gminy Wyry.

 

 

Więcej informacji w jaki sposób można zgłosić  szkody górnicze na stronie:

https://www.pgg.pl/pozostala-dzialalnosc/likwidacja-szkod/zasady-i-tryb-postepowania