Ekodoradca

Gmina Wyry została współbeneficjentem projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”, koordynowanego przez Województwo Śląskie, a współfinansowanego w ramach programu LIFE Unii Europejskiej na lata 2022–2027.

logo.jpg

Współrealizatorami całego projektu jest 80 śląskich gmin oraz Subregiony. W ramach programu będą prowadzone działania informacyjno-edukacyjne, zostało utworzone także stanowisko Ekodoradcy – od 1 kwietnia tę funkcję pełni pracownik Referatu Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy – Tomasz Świerkot.

Kontakt:

  • Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, I piętro, pokój nr 7
  • e-mail: fundusze.ug@wyry.pl
  • tel.: 667 496 908

Do zadań Ekodoradcy należy m.in.:

  • wspieranie mieszkańców w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku.
  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza (organizacja spotkań z mieszkańcami, publikacja materiałów informacyjnych).
  • współpraca z władzami gminy, innymi organami administracji publicznej, Strażą Miejską, instytucjami świadczącymi wsparcie finansowe (tj. WFOŚiGW w Katowicach NFOŚiGW etc.)
  • wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Budżet projektu wynosi 44 614 euro, w tym 2 231 euro stanowi wkład własny.

Dymiący komin.JPG