Ekodoradca

0x0.png

 

Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Kontakt:

  • Halina Płoneczka - Ekodoradca
  • Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, I piętro, pokój nr 7
  • e-mail: ekodoradca@wyry.pl
  • tel.: (32) 325 68 32, 725 934 529

Do zadań Ekodoradcy należy m.in.:

  • wspieranie mieszkańców w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku.
  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza (organizacja spotkań z mieszkańcami, publikacja materiałów informacyjnych).
  • współpraca z władzami gminy, innymi organami administracji publicznej, Strażą Miejską, instytucjami świadczącymi wsparcie finansowe (tj. WFOŚiGW w Katowicach NFOŚiGW etc.)
  • wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Dymiący komin.JPG