Dożynki Gminne 2016

STACJA DOŻYNKOWO

Tegoroczny festyn gminny z okazji Święta Planów już za nami. 27 sierpnia 2016r. odbył się pod hasłem "Stacja Dożynkowo" i przyciągnął liczne grono mieszkańców. Tego dnia Zagroda Śląska w Gostyni zamieniła się w stację kolejową z prawdziwego zdarzenia.

Przedstawiciele Domu Kultury w Gostyni przygotowali dla mieszkańców dziesięć dożynkowych peronów, a na każdym z nich zadania do wykonania. Można było m. in. nauczyć się robić figurki z warzyw, stworzyć własną przypinkę dożynkową i rozwiązać przyrodnicze zagadki.

W ramach stacji dożynkowo wręczono nagrody za gminny konkurs literacki "Między wierszami", który został zorganizowany z okazji Jubileuszu 25-lecia Gminy Wyry. Nagrodzeni to: Henryk Cyba oraz Wojciech Hauschild.

Rozstrzygnięto również wakacyjną grę plenerową, czyli rowerowy Questing. nagrodę główną czyli rower wylosował Pan Janusz Liszowski, a drugą nagrodę zdobył Kacper Hauschild natomiast trzecią pani Bernadeta Piekorz. Gratulujemy!

Podczas "Stacji Dozynkowo" pamiętano również o tych mieszkańcach gminy, którzy potrzebują pomocy. Cały czas trwała zbiórka pieniędzy na cierpiącą na porażenie czterokończynowe Agatę Labus oraz Szymona Graba, dziewięcioletniego chłopca zmagającego się z chorobą nowotworową.

Na zakończenie wystąpili Agnieszka Stec i Michał Gasz.