Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Wyry

Konsultacje mają na celu zebranie opinii mieszkańców w sprawie planowanego zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji następujących budynków:

  1. Dom Kultury w Gostyni ul. Pszczyńska 366
  2. Budynek w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 270 (świetlica środowiskowa)
  3. Budynek OSP w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 296
  4. Budynek GOPS w Wyrach przy ul. Głównej 107

Konsultacje zakończą się 18 czerwca 2018 roku.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić ankietę dostępną TUTAJ.

Wypełnioną ankietę konsultacyjną można przesłać na adres dotacje@wyry.pl, fundusze@wyry.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry – ul. Główna 133.

Raport z konsultacji znajdziesz TUTAJ.


 

 

Konsultacje społeczne dotyczące termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii mieszkańców w sprawie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a.

Konsultacje zakończą się 30 czerwca 2017 roku.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić ankietę dostępną TUTAJ.

Wypełnioną ankietę konsultacyjną można przesłać na adres dotacje@wyry.pl, fundusze@wyry.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry – ul. Główna 133.

Raport z konsultacji znajdziesz TUTAJ.