Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

ZAWIADOMIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. rozwoju m. Gostyń oraz Komisji ds. rozwoju m. Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4.Omówienie gospodarki odpadami na terenie Gminy Wyry.
5.Konsultacje projektów: Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego, Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników oraz  Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego realizowanych w ramach Jednolitej Strategii Terytorialnej.
6.Omówienie projektów uchwał na XIV sesję Rady Gminy Wyry.
7.Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy, opiniowanie pism.
8.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Wyry              
/-/ Wojciech Surma         

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Gostyń
/-/ Piotr Profaska

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00