Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 08.09.2016r (czwartek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Prace nad rozpatrzeniem skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Wyrach.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                              

/-/ Joanna Pasierbek-Konieczny   

powrót