Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 21.06.2016r (wtorek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.      Prace nad rozpatrzeniem skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Wyrach- kontynuacja.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                            

powrót