Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  odbędzie się w dniu 02.06.2016r (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Prace nad rozpatrzeniem skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Wyrach- kontynuacja.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny   

powrót