Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 30.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w Domu Kultury w Gostyni.

 

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Gostyni:

- omówienie realizacji inwestycji w ramach dofinansowania z programu Senior+,

- zapoznanie z wytycznymi i realizacją zaleceń straży pożarnej, dotyczącymi podziału budynku na strefy przeciwpożarowe,

- omówienie realizacji remontu sali widowiskowej.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                               

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                            

 

 

powrót