Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 21.03.2016r (poniedziałek) o godzinie 15.00.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. 15.00 zbiórka na Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym im. Braci Góralczyków w Wyrach. Oględziny obiektu w obecności Prezesa KS Fortuna Wyry.
  2. (przejazd do Urzędu Gminy Wyry). Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Dyskusja dot. rozliczenia dotacji dla Klubu za 2015 rok.
  4. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  5. Zakończenie obrad.

   
Przewodnicząca Komisji      
/-/ Joanna Pasierbek-Konieczny                               

powrót