Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 22.11.2016. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wyry – wystosowano zaproszenie do przedstawicieli RPWiK w Tychach.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Omówienie spraw przekazanych do komisji.
  7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora                          

powrót