Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

Zawiadomienie

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyrye odbędzie się w dniu 23.08.2016. (wtorek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie tematyki związanej z komunikacją na terenie Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora                          

powrót