Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.06.2016. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Konsultacje podstrategii pn. "Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej na lata 2016-2015 wraz z Planem Operacyjnym”.
  5. Opiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wyry.
  6. Opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy Wyry.
  7. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora              

powrót