Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się w dniu 27.06.2017r. o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie
    Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora              

powrót