Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 07.02.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie przydziału lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  6. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Wyry.
  7. Omówienie spraw przekazanych do komisji.
  8. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora                          

powrót