ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA GMINY WYRY

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 14.12.2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wizyta na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, spotkanie z Dyrektorem Panem Januszem Dziewiorem, omówienie bieżącej pracy zakładu.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora    

 

powrót