Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.11.2017r. (wtoreko godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora               

 

 

powrót